ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το www.jemmacomics.gr είναιένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της ατομικήςεπιχείρησης με την επωνυμία «Σταυριανός Σ. Ελευθέριος» (ΑΦΜ: 053578886, ΔΟΥ : ΑΠΕΙΡΑΙΑ), που εδρεύει στον Πειραιά (Αλκιβιάδου 138-140). 
Βεβαιωθείτε πως συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις καθώς ηπεραιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδαwww.jemmacomics.gr,συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
 
 Όροι

 • To www.jemmacomics.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.
 • Το www.jemmacomics.gr δεν συναλλάσσεται με ανήλικους. Αν είστε κάτω των 18 ετών κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να γίνεται από τον κηδεμόνα σας.

2.  Παρεχόμενεςπληροφορίες & Προϊόντα

1.  Το www.jemmacomics.gr δεσμεύεταιως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών πουπαρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.jemmacomics.gr τόσοόσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από τοηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ήτυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ήδιακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3.  Περιορισμός ευθύνης

1.  Η www.jemmacomics.gr δενευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από τηνεκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9.«Υπαναχώρηση / Επιστροφή χρημάτων Αντικατάσταση Προϊόντων»).

2.  Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτωνστις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.jemmacomics.gr ουδεμίαεγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάταιτην έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

3.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.jemmacomics.gr παρέχειτο περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.),τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου"όπως ακριβώς έχουν".

4.  Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα τηςwww.jemmacomics.gr δενφέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτεγια τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχιπεριοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες τουδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή καιτη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή καιπληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσειςτρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσωαυτού.

4.  Δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας

1.  Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του JemmaBooks & Comics. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων,γραφικών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούνπνευματική ιδιοκτησία της www.jemmacomics.gr καιπροστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τουευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

2.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφήκαι μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση,μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά μετον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόναναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτεάλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλουςσκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας τηςwww.jemmacomics.gr ήοιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

3.  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα πουαντιπροσωπεύουν το Jemma Books & Comics ή και το ηλεκτρονικό του κατάστημα www.jemmacomics.gr ήκαι τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίεςτους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τουwww.jemmacomics.gr ή/ και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούςκαι διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικήςιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.jemmacomics.gr καιστο ηλεκτρονικό κατάστημα www.jemmacomics.gr δενθα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ήδικαιώματος χρήσης τους.

5.  Ευθύνη Χρήστη

1.  Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.jemmacomics.gr αποδέχονταιότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα τηςwww.jemmacomics.gr γιααποστολή, δημοσίευση, αποστολή με  e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό,ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελείπαραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές,εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους μεοποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τιςσυμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακέςκαι εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέροςεργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό,πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούςλογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουνσχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τονεξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσίακαι των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόποκαι οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικώνδεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

6.  Ασφάλεια

1.  Η www.jemmacomics.gr αναγνωρίζειτη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και τωνηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιοσύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατήασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σαςστοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια τουΗλεκτρονικού καταστήματος τηςwww.jemmacomics.gr επιτυγχάνεταιμε τις ακόλουθες μεθόδους:

2.  Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί πουχρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ήusername) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password),οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Στο Jemmacomics θέλουμε να γνωρίζεις και να έεις έλεγχο στο ποια δεδομένα μοιράζεσαι μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου) εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Σκοπός του είναι να σε βοηθήσει να αποφασίσεις ποια δεδομένα θες να μοιράζεσαι μαζί μας και με ποιο τρόπο.


Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση στα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής απορρήτου, προτείνουμε όμως να διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο.
 • Όταν χρησιμοποιείς το Jemmacomics — ακόμα και χωρίς να αγοράσεις κάποιο προϊόν — λαμβάνουμε από εσένα προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείς, χωρίς αυτά να σε ταυτοποιούν. Επιπλέον, επιλέγοντας να δημιουργήσεις λογαριασμό στο Jemmacomics μοιράζεσαι μαζί μας τη διεύθυνση e-mail σου, τον αριθμό του κινητού σου, το ονοματεπώνυμο σου καθώς και στοιχεία της διεύθυνσης σου. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για τη διασφάλιση του λογαριασμού σου καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σου για θέματα που σε αφορούν.
 • Στο Jemmacomics θέλει να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις στο λογαριασμό σου προϊόντα που σε ενδιαφέρουν.Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τα προϊόντα που αναζητάς, βλέπεις και αποθηκεύεις για να σου δείξουμε αποτελέσματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν περισσότερο καθώς και για να σε ειδοποιήσουμε για ευκαιρίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.
 • Το Jemmacomics παρέχει τη δυνατότητα δημόσιας επικοινωνίας. Οι αξιολογήσεις προϊόντων είναι δημόσιες και ορατές από όλους τους επισκέπτες του Jemmacomics.
 • Μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου μπορείς να επιλέξεις ποια δεδομένα θα μοιράζεσαι μαζί μας και να διαχειριστείς τις προτιμήσεις σου σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σου και τις προωθητικές ενέργειες.


Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την πολιτική αυτή, μη διστάσεις βα επικοινωνήσεις μαζί μας με ένα email στο info@Jemmacomics.gr.

Δεδομένα που μας παρέχεις


Όλα τα δεδομένα που μας παρέχεις απαιτούνται απο τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε προκειμένου να λειτουργήσουν.

Στοιχεία Λογαριασμού

Δεν χρειάζεται να έχεις λογαριασμό για να χρησιμοποιήσεις ή να κάνεις κάποια αγορά από το Jemmacomics. Εφόσον επιλέξεις να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό θα σου ζητήσουμε τα παρακάτω στοιχεία :
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Email
 • Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
 • Στοιχεία διεύθυνσης
 • Κωδικό σύνδεσης
Τα παραπάνω στοιχεία δεν εμφανίζονται δημόσια. Εμφανίζεται μόνο το όνομα σου όταν εσύ πραγματοποιήσεις σύνδεση με τον κωδικό, που μόνο εσύ γνωρίζεις. Δίνοντας τα παραπάνω στοιχεία μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις τις online αγορές σου, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να συμπληρώνεις την φόρμα παραγγελίας. Επίσης μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη της παραγγελίας σου καθώς και το ιστορικό όλων των παραγγελιών σου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται και από εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματός μας για την αποστολή των προϊόντων της παραγγελία σας.

Επίσης μπορείς να επιλέξεις αν θελήσεις να λαμβάνεις ενημερώσεις από προσφορές και νέα του καταστήματός μας.

Στοιχεία αποστολής / Χρέωσης

Αν πραγματοποιήσεις μια αγορά μέσω του Jemmacomics, θα σου ζητήσουμε τα στοιχεία τιμολόγησης και αποστολής των προϊόντων που θα αγοράσεις. Τα στοιχεία τιμολόγησης χρησιμοποιούνται για την έκδοση του παραστατικού απόδειξη ή τιμολογίου  και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο από το Jemmacomics στα οποία έχει πρόσβαση μόνο εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματός μας.

Για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σου, μοιραζόμαστε τα στοιχεία αποστολής με την εταιρεία μεταφορών, όπου θα σου παραδώσει τα προϊόντα σου.

Αν επιλέξετε πληρωμή με κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται από το Jemmacomics, καταχωρούνται στην φόρμα πληρωμής της συνεργαζόμενης τράπεζας.


Δεδομένα που λαμβάνουμε

Όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας ή επισκέπτεσαι το κατάστημά μας, μπορεί να λάβουμε δεδομένα που σε αφορούν. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σου και τα οποία μας στέλνεις σε κάθε σου επίσκεψη. Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και για να μετράμε τις επιδόσεις του Jemmacomics και να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά του browser σου από τις ρυθμίσεις του. Έχε ωστόσο υπόψη σου ότι τα cookies είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει ο λογαριασμός σου, αν και δεν είναι απαραίτητα για κάθε χρήση του site.

Ιστορικό κίνησης

Όλες οι δικτυακές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που αποστέλλονται από τη συσκευή σου κατά την πλοήγησή σου στο internet. Έτσι και εμείς λαμβάνουμε δεδομένα από την πλοήγησή σου στο Jemmacomics και από την αλληλεπίδρασή σου με τις λοιπές υπηρεσίες μας, ακόμα και αν δεν έχεις λογαριασμό Jemmacomics. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεσαι μια σελίδα στο Jemmacomics. Το σύνολο των δεδομένων αυτών το ονομάζουμε Ιστορικό Κίνησης.

Το Ιστορικό Κίνησης αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και ο κατασκευαστής της συσκευής σου, ο τύπος του browser και του λειτουργικού συστήματός σου, η σελίδα που επισκέπτεσαι, η σελίδα που σε παρέπεμψε σε εμάς, οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποίησες καθώς και τα cookies σου.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας λειτουργούν με ασφάλεια και ταχύτητα, για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε και για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με δεδομένα που μας παρέχεις για να σου δείξουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο που πιθανόν θα σε ενδιαφέρει περισσότερο.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τρίτους

Το Jemmacomics είναι φτιαγμένο για να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σε γενικές γραμμές δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτους. Στις περιπτώσεις που το κάνουμε, το κάνουμε είτε με τη συγκατάθεσή σου, είτε επειδή είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν.


Πάροχοι υπηρεσιών

Προκειμένου να σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε με τη σειρά μας υπηρεσίες από εταιρείες που βρίσκονται στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι χρήστες μας χρησιμοποιούν το Jemmacomics και χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων τρίτων για να διασυνδέσουμε τις υποδομές μας με το internet. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά σου δεδομένα με κάποιους από αυτούς τους παρόχους, κατά τρόπο όμως που συμβαδίζει με την Πολιτική μας και πάντα με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με τρόπο που εμείς θα υποδείξουμε. Επίσης μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σου με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές ή να γίνει μια αμφισβήτηση συναλλαγής.


Συμμόρφωση με το νόμο

Μπορεί να αποθηκεύσουμε, χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σου δεδομένα εφόσον κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή με μια νομική διαδικασία σε εξέλιξη, ή αν πρόκειται για την προστασία της ζωής ενός ατόμου, καθώς και για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της υπηρεσίας μας απέναντι σε κακή χρήση, όπως η διάδοση δυσφημιστικού, ακατάλληλου ή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Επίσης μπορεί να κάνουμε το ίδιο για να αντιμετωπίσουμε περιστατικά απάτης.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Τα δεδομένα που μοιράζεσαι μαζί μας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας και την ακολουθούν. Ωστόσο μπορείς ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις τη διαγραφή ή διόρθωσή τους με ένα e-mail στο info@Jemmacomics.gr.


Μη - προσωποποιημένη πληροφορία

Μοιραζόμαστε μη-προσωποποιημένη πληροφορία με τη μορφή στατιστικών ή συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δημοφιλία προϊόντων και κατηγοριών, χωρίς όμως να μοιραστούμε προσωπικά σου στοιχεία μαζί τους.

Διαχειρίσου τα δεδομένα σου

Μπορείς να ελέγξεις, να διορθώσεις ή/και να διαγράψεις τα δεδομένα σου ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ σου. Επίσης μπορείς να ζητήσεις διαγραφή του λογαριασμού σου. Επιπλέον μπορείς να επιλέξεις να εξαιρεθείς από την επεξεργασία προσωπικών σου δεδομένων εφόσον το επιθυμείς.


Πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία και ενημέρωσή τους

Εφόσον διαθέτεις λογαριασμό στο Jemmacomics, μπορείς ανά πάσα στιγμή να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία μέσω του προφίλ σου και να τα αλλάξεις, διορθώσεις ή διαγράψεις εφόσον το επιθυμείς.

Διαγραφή

Μπορείς να ζητήσεις τη διαγραφή του λογαριασμού σου, στέλνοντάς μας e-mail στο info@Jemmacomics,gr

Εξαίρεση από την επεξεργασία

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου για να εξαιρέσεις τα δεδομένα σου από ορισμένες μορφές επεξεργασίας. Για παράδειγμα μπορείς να εξαιρεθείς από την λήψη newsletter και να απενεργοποιήσεις ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων.


Επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σου δεδομένα όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίας μας είναι:

Jemmacomics και παιδιά

Το Jemmacomics δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είσαι τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας.

Αλλαγές στην Πολιτική μας

Κατά καιρούς θα αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή, αλλά η πιο πρόσφατη έκδοσή της θα είναι πάντα διαθέσιμη στο https://www.Jemmacomics.gr/. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα σε ειδοποιήσουμε μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική αυτή και δεσμεύεσαι από τους όρους της.

 

7.    ΑγοράΠροϊόντων

1.  Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστετην «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

2.  Το Jemma Books & Comics κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ναπαρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόνλάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότιδεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατάτην ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και τηναποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόνπροσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του,πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα ΕξυπηρέτησηςΠελατών στο 210 4227664 ή μέσω της  δ/νσης info@jemmacomics.com.

3.  8.    Υπαναχώρηση / Επιστροφή χρημάτων ΑντικατάστασηΠροϊόντων

1.  Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και ναζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες μεαποδεδειγμένη υπαιτιότητα τηςwww.jemmacomics.gr πουλήθηκανλανθασμένα ή ελαττωματικά προϊόντα, λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στηντιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά.

2.  Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατοχρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραντων επτα (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, γιαόλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεταιαπαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσειςτα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση πουπαραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους ναείναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση(να μην έχει ανοιχτεί από την αρχική συσκευασία του), μαζί με όλα τα έγγραφα ταοποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθεεπιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόη